ANASAYFA

İsmail Beşikci (1939- )

Bilimde doğruluğun tek ölçütünün “olgu”lar olduğu düşüncesinden hareketle, hayatını “Kürt” olgusu üzerinden, bilimsel bilginin üretilmesinin önünde engel olan “resmi ideoloji” ile hesaplaşmaya adayan İsmail Beşikci, yazdıkları nedeniyle ömrünün 17 yıl 3 ayını cezaevlerinde geçirmiş bir sosyologdur.

Cezaevi dışındaki zamanlarda biriktirdiği arşivi her gözaltı sırasında dağıtılıp, bir ara Milli Kütüphane’den yararlanması bile engellendiğinden cezaevlerini araştırma merkezleri, mahkeme salonlarını üniversite kürsüsüne dönüştüren bir sosyal bilimci olan Beşikci’nin, üniversitedeki ilk yıllarında bilim insanı/akademisyen adayı olarak ilgi duyduğu bir halk/kültüre üniversite ve siyasi çevrelerin yaklaşım biçimi, zihninde farklı ufuklar açmış ve ilk çalışmalarında ulus-devletleşme önünde bir “engel” olarak “sorun” edindiği Kürtleri daha sonra varlıkları bile inkar edilen bir halk olarak araştırma konusu edinmiştir. Bu yöndeki çalışmaların siyasal engellerle karşılaşması ve yazdıklarından dolayı üniversiteden uzaklaştırılıp yargılanması, yazarın Türkiye üniversitelerinde bilimsel bilgi üretimini kontrol eden resmi ideoloji ile tanışmasına yol açar ve bundan sonraki süreçte bu sorunun çözümlenmesine yoğunlaşır. Tüm baskılara rağmen bu süreç hala devam etmektedir.

Devamını oku

Yazılar Tümünü Gör

İbrahim Küreken Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi

İbrahim Küreken’in (d. 1953, Siverek) Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi kitabı yayımlandı. İbrahim Küreken, Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi, İBV Yayınları, Haziran 2022, İstanbul 296 s. Bu araştırmanın nasıl hazırlandığını yakından biliyorum. İbrahim Küreken, 2019-2020’lerden itibaren hazırladığı metni, bazı arkadaşlarına gönderir, görüşlerini sorardı. Bu kişilerden biri de bendim. Ben de görüşlerimi, her defasında birkaç not halinde iletirdim. İbrahim Küreken, öbür kişileri de, Mahmut ...

Yazının Devamını Oku

Hewler’de, Soran’da Ve Cambridge Koleji’nde Konferans

22 Mayıs 2022-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İBV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz ve İBV Mütevelli Üyesi Celal Temel’le ve Avesta Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin’le birlikte Kürdistan’ın Güneyi’nde bir gezi gerçekleştirdik. Bizler için çok önemli ve değerli olan bu gezinin, Botan Tehsîn Muhammed’in koordinarörlüğünde, İbrahim Gürbüz, Hâkim Telli, Azad Cundiyani ve Soran Valisi Hilgurd Şex Necip tarafından organize edildiğini Botan Tehsîn Muhammed’in de bizimle ...

Yazının Devamını Oku

Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor?

9 Nisan 2022 günü, İBV’de Fahriye Adsay’ın konferansı vardı. Konferansın konusu Thedor Herzl idi. ‘Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor?’ Moderatör Berfin Zenderlioğlu’ydu. Konferansın dili Kürdçey’di. Konferans, sorular, cevaplar Kürdçe. Fahriye Adsay, Siyonizm konusunda çok farklı bir değerlendirme yaptı. Siyonizm genel olarak ‘vadedilmiş toprak’ anlayışı çerçevesinde, Akdeniz’den Mezopotamya’ya kadar bütün toprakları ele geçirileceği , bu topraklar üzerinde bir hegemonya kurulacağı şeklinde değerlendirilir. ...

Yazının Devamını Oku

Aforizmalar

Dr. Gencettin Öner’in Sosyolojik ve Felsefi Aforizmalar kitabı yayımlandı. (Doz Yayınları, Mart 2022, İstanbul, 286 s. Bu incelemede aforizma, özlü söz, özdeyiş anlamında kullanılmıştır. İncelemede daha çok Cumhuriyet dönem üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet’in eğitim kurumları, düşün, bilim sanat hayatı, siyasal partiler, devlet bürokrasisi gibi konular irdelenmiştir. Cumhuriyet, Türk varlığı üzerine kurulmuştur. Kürdler yok sayılmaktadır, inkar edilmektedir. Sadece Kürdler değil, Rum, Ermeni, Asuri-Süryani ...

Yazının Devamını Oku

Haberler Tümünü Gör

İsmail Beşikci hocamızın 2017-2021 yılları arasında çeşitli mecralarda yazdığı yazılar ve verdiği röportajlar “Yazılar-2017-2021” adıyla İsmail Beşikci Vakfı yayınları arasında kitap olarak yayımlandı. İsmail Beşikci’nin 2017-2021 yılları arasında başta kişisel internet sitesi (https://ismailbesikci.org) , nerinaazad, zazaki.net ve kovarabir’de yayımlanan yazılar kitap olarak yayımlandı. “Bu başlık çok daha doğru biçimde şöyle olmalıydı: Düşmanlarını sevindiren, Kendi özünü mağdur eden, Kendi halkına sınırsız acılar yaşatan, Çok az olan dostlarını hüzünlere boğan bir halk... Bu, Kürd halkını tanımlayan genel bir belirleme. Şüphesiz Kürd halkının tamamını kapsamıyor ama Talabanî ailesinden bir kesimin ortaya koyduğu düşmanla iş birliği ilişkisi, bütünüyle Kürd halkını ve Kürdistan’ı kapsayan olumsuz sonuçlar yaratıyor. Tarihte, Kürdler için “yiğit bir halk”, “kahraman bir halk”, “gözünü ...

Haberin Devamını Oku