Forum

Gürkan Hacır: 3 Kitap 3 Aydın!

Yazılmış 3 kitap Cumhuriyet tarihimizin kısa özeti gibidir. Aslında ideolojik yönlerimizin yol haritasıdır. Bu 3 kitabı okumadan bugünkü Türkiye’yi anlayamazsınız… ★★★ İlk kitap… “Türkiye’nin Düzeni…” Doğan Avcıoğlu yazdı… 1968’de… ★★★ Ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İdris Küçükömer, buna itiraz eden çalışması “Düzenin Yabancılaşması”yla cevap verdi. ★★★ Aynı yıl yani 1969’un sonlarında bu kez doktora öğrencisi İsmail Beşikçi’nin, Doğu ...

Yazının Devamını Oku

İBRAHİM GÜRBÜZ - İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE-2

İSMAİL BEŞİKÇİ LİTERATÜRÜ VE SOSYOLOJİSİ Beşikçi literatürünün başat kavramlarından olan gasp edilmiş devlet hakkı kavramı dışında “Resmî ideoloji” ve ”Türk Düşüncesi” kavramı da çok önemli bir yer tutar. Bilim serisi eserlerinde, “Resmî İdeoloji”yi ve tezlerini çürüterek paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Kürdler ve Türk solu Resmî İdeoloji kavramını İsmail Beşikçi’den öğrenmiştir. Şahsi olarak üniversite yıllarında “Resmî ideoloji” ve “Türk Düşüncesi” kavramlarını ...

Yazının Devamını Oku

İBRAHİM GÜRBÜZ - İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE

İBRAHİM GÜRBÜZ YAZDI... İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE GİRİŞ Birçok düşünür, binlerce yıllık insanlık tarihinin son altı bin yıllık kesitinde insanların uygarlık için üretim faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederler. Bu tarihsel dönemde, insanlığın, özellikle su havzalarında ve nehir kenarlarında önemli uygarlıklar yarattıkları bilinen bir realitedir. Bunlardan, Mezopotamya, Yunan, Mısır, Aztek, İnka, Çin ve Hint uygarlıkları, en çok bilinenlerdir. Uygarlığı, insan soyunun binlerce yıllık deneyim, ...

Yazının Devamını Oku