Kirletilen Kavramlar

Kirletilen Kavramlar Bilim, Eşitlik, Adalet

Kitabı Satın Alın
Kitabı belirtilen sitelerden satın alabilirsiniz.
  • Kitap Künyesi
  • Barkod: 9786058549197
  • Sayfa Sayısı: 400
  • Ebat:  13,50 / 13,50 cm
  • Etiket Fiyatı: 36.00 TL
Kitap Detayı

Kürt Hareketi’nin bilime ihtiyacı çok büyüktür. Özgürlük Hareketi bunun bilincindedir, Kürdistan’ı, Kürt toplumunu kavramak için çok yoğun bir çaba içindedir. Özgürlük Hareketi, demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukuk, hukukun evrensel ilkeleri, bağımsızlık, ulusların eşitliği, ulusların kendi geleceklerini tayin hakkı, insan hakları gibi kategorilerin de bilincindedir ve bunları kazanmaya çalışmakta-dır. Bu kavramların ete kemiğe bürünmesi, toplumsal, siyasal ve kül-türel akımlar olarak güçlenmesi, yaşama geçmesi, Özgürlük Hareketi’ni ilerleten önemli bir dinamik olmaktadır.

Resmi ideoloji ise bu kavramların içeriğini boşaltmak, temel toplumsal ve siyasal süreçleri çarpıtmak, bunların gücünü azaltmak ve etkisiz kılmak için elinden geleni yapmaktadır. Devleti düşüncede ve uygulamada çifte standartlı kılan bu tutumun, resmi ideolojinin doğal bir sonucu olduğu çok açıktır. Buysa, bu kavramları kirletmek-ten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Kürtlere ve Türklere yaklaşım-da, her zaman farklı farklı ölçütler kullanılmaktadır. Üniversite, yargı organları, yasama organı, basın, siyasal partiler, kamu yönetimi bu kavramları kirleten başlıca güç odakları olarak belirmektedir.

Gerilla mücadelesi, gerek Kürdistan’da, gerek Türkiye’de toplumsal ve ekonomik yapıları, siyasal kurumları, değer sistemlerini yoğun bir şekilde etkilemektedir. Kürt toplumunda çok büyük siyasal ve toplumsal değişimler oldu. Geleneksel toplum yapısı hızla değişiyor, çözülüyor. Toplumsal değerler, ahlaki değerler alt-üst oldu; modern değerler oluşuyor. Siyasal kültür gelişiyor. Kürt toplumu kendi ulusal kimliğine sahip çıkıyor, özgürleşiyor. Kürt insanları arasında, toplumda, duygu ve düşünce olarak uluslaşma gelişiyor. Kürt insanları artık geçmişlerini daha ciddi anlamak ve kavramak istiyorlar, ulusun ve ülkenin bölünmesini kavramaya çalışıyorlar. Bu politikanın nasıl düşünüldüğünü, nasıl uygulandığını, ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını sormaya, soruşturmaya çalışıyorlar. Ansiklopedi karıştırıyor, arşivlerde incelemeler yapıyorlar, konferanslar düzenliyor, sanatsal etkinlikler ve kültürel değerleri ile kendini donatmaktadır, zenginleşmektedir. Olgular kavramlarla izah edilir, kavramların içeriği boşaltılarak sunulduğunda bilgi kirletilir. Kavramları içeriğine uygun sunmak önemlidir.

İsmail Beşikci
İsmail Beşikci Vakfı Yayınları

Diğer Kitaplar